LABORATOŘ FYZIOLOGICKÉ ANATOMIE
vedoucí týmu: RNDr. Aleš Soukup, PhD.,
členové: RNDr. Edita Tylová, Ph.D., RNDr. Olga Votrubová, Csc.
doktorandi: Mgr. Eva Pecková
diplomanti: Bc. Tereza Šnajdrová, Bc. Daniela Halamková
bakaláři: Zuzana Blascheová, Šárka Benešová
technici: Ing. Yvetta Šefrnová
structure of root exodermis Způsob práce naší skupiny vychází z tradice „klasické“rostlinné anatomie a jejich přístupů, která se postupným vývojem oboru rozšířila o vybrané metodiky cytologie, biochemické analýzy a molekulární biologie. Tato kombinace umožňuje propojovat strukturní parametry rostlinného těla s jejich funkčními vlastnostmi. Struktura rostlinného těla není rigidní, ale mění se během diferenciace pletiv, v rámci ontogeneze rostliny, či působením vnějších faktorů. Proto jsou pozorované jevy posuzovány i z pohledu vývoje rostliny, její interakce s okolním prostředím a regulačních mechanismů s tím spojených. Náš zájem se soustředí především na obvykle skrytou část rostliny – kořenový systém, jeho vývoj, funkci a interakci s půdním prostředím.

 

používané metody:
- kultivace modelových rostlin (Arabidopsis, kukuřice, rýže, rákos, zblochan, puškvorec,..) v hydroponii, půdě nebo in vitro ; kořenové kultury in vitro - metody klasické anatomie (trvalé (parafín, pryskyřice) i vitální preparáty, histochemické metody, ...)
- mikroskopické techniky (světelná mikroskopie včetně fluorescenční a konfokální mikroskopie, elektronová mikroskopie), zpracování a kvantitativní analýza obrazu
- cytologické techniky (specifické fluorescenční sondy, imunolokalizace, ...)
- vybrané molekulárně-biologické techniky; použití transgenních rostlin


 
Bakalářské práce
vypracovávané Šárka Benešová - Funkce apikálního meristému kořene
Zuzana Blascheová - Apoplastické bariéry kořene v nepříznivých podmínkách prostředí
Marek Šustr - Příjem 137Cs a jeho interakce v rostlinném metabolismu
obhájené Tereza Šnajdrová - Postranní kořeny a kořenové hlízky - podobnosti a rozdíly (2012)
Daniela Halamková - Regulace tvorby laterálních kořenů v závislosti na dostupnosti klíčových minerálních živin v prostředí (2011)
Alois Antonín Hilgert Delgado - Regulation of lateral root development (2009)
Lenka Vinšová (Moravcová) – Změny struktury apikálního meristému rostoucího kořene (2007)
Jitka Čierná (Padruňková) - Vliv zaplavení na růst a strukturu rostlin (2006)
Eva Husáková - Regulace vývoje postranních kořenů (2006)
vypsané Polarita rostlinných membrán a její význam v komunikaci rostliny s prostředí
Stresem indukované morfogenní změny kořenového systému rostlin
Regulace funkčního poměru kořene a prýtu
Apoplastické bariéry kořene versus příjem živin
Diplomové práce
vypracovávané Daniela Halamková - Signální mechanismy regulace rozvoje postranních kořenů v odpovědi na dostupnost živin v prostředí
Tereza Šnajdrová – Základní charakterizace kandidátních genů linie MGT180 a jejich účasti při tvorbě postranních kořenů
obhájené Barbora Ježková (Gorčicová) - Srovnávací anatomie rodu Lasiocephalus - od tropického mlžného horského lesa po páramo (2012)
Alois Antonín Hilgert Delgado - Function of TTL gene family and their effect on lateral root formation of Arabidopsis (2011)
Kateřina Machačová - Uspořádání mikrotubulárního cytoskeletu během zakládání Casparyho proužku v endodermálních buňkách kořene Allium cepa (2008)
Eva Husáková - Struktura kořenového systému kukuřice seté; vliv fytohormonů (2008)
Kateřina Vášková - Symplastické propojení buněk v průběhu diferenciace primární kůry kořene (2007)
vypsané Studium iniciace a růstu laterálních kořenů Arabidopsis thaliana a charakterizace genů s odpovídajícím expresním vzorcem
Disertační práce
vypracovávané Eva Husáková - Strukturní a funkční charakterizace kořenového systému mutanta kukuřice
obhájené Zuzana Lenochová - Charakteristika programované buněčné smrti při vzniku lyzigenního aerenchymu (2012)
Edita Tylová (Munzarová) - Nitrogen acquisition in wetland plants (nutritional aspects of plant performance under eutrophication) (2011)
Lenka Steinbachová (Vojtíšková) - Carbohydrate metabolism of selected wetland plants- relation to their growth and mineral nutrition (2006)
Pro informace o aktuálních tématech BP a DP nás prosím kontaktujte.
Stále hledáme šikovné studenty se zájmem o obor. V případě zájmu pište na: asoukup at natur.cuni.cz
Domácí spolupráce Masarykova Univerzita Brno (Doc. Kummerová, Dr. Baláž, Dr. Gloser)
Jihočeská univerzita České Budějovice (Doc. Šantrůček, Dr. Čížková)
Zahraniční spolupráce Univerzita Komenského v Bratislavě (Prof. Lux)
State University of New York (prof. Seago)
Instituto de Biotecnologia, UNAM, Cuernavaca, Mexiko (Dr. Dubrovsky)
University of Hull, UK (prof. Armstrong)
University of Bonn, Německo (prof. Hochholdinger)