Top

 

Vítejte na stránkách Jany Albrechtové


  Jana_Albrechtova Charles_UniversityDocent
Univerzita Karlova v Praze,
Katedra fyziologie rostlin,
Přírodovědecká fakulta

Botanický_ústav 
Vědecký pracovník, zástupce koordinátora výzkumného centra
Botanický ústav, Akademie věd České republiky
Oddělení mykorrhizních symbióz
Centrum pro bioindikaci a revitalizaci
Line
Copyright © Jana Albrechtova