Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK
Evropský fond pro regionální rozvoj
  • Stručný popis a cíle projektu
  • Implementace projektu
  • Výstupy projektu
  • Přínos projektu pro CEBR
  • Partneři projektu