Anatomie_rostlin_základní

 

Aktuální zprávy

Harmonogram přednášek a cvičení - pdf ke stažení:
 
1. přednáška je ve čtvrtek 6.10.2016, pro MB130P35 a pro MB130P62 (učitelskou) 14:00-15:30 v Krajinově posluchárně (B14) v Benátské, 2. mezipatro
Praktická cvičení jsou společná pro oba kurzy MB130 P35 (odborníci) a MB130P62 (učitelé) a začínají 7.10.2016. Pokud Vám nebude vyhovovat časování praktického cvičení, které Vám bude k dispozici, a jiné, již obsazené ano, pak je třeba si dohodnout výměnu s jiným studentem z praktika, které Vám časově vyhovuje.

Za obecnou organizaci praktických cvičení anatomické části zodpovídá kolegyně Mgr. Bartáková (bartakov@natur.cuni.cz).


Těšíme se na viděnou!
Za tým přednášejících

Jana Albrechtová

Definice anatomie rostlin:
Anatomie rostlin se zabývá strukturou, vnitřní stavbou těla rostlin.
V užším smyslu je to nauka o pletivech a o jejich uspořádání v rostlinných orgánech.
V širším smyslu zahrnuje základy cytologie - nauky o struktuře rostlinných buněk.
Název pochází od řeckého anatemno (řežu, rozřezávám).
Pupen_smrku_ztepileho
Pupen smrku ztepilého (Picea abies L.) - podélný mediální řez.
Apikální meristém a listová primordia
(tmavě modře zbarvená) jsou kryta šupinami.
© J.Albrechtová