Lubomír Nátr

12.1.1934 – 7.7.2013Oznamujeme, že v neděli 7.7.2013 po marném zápasu s dlouhou, neúprosnou a zákeřnou nemocí zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., emeritní profesor Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK), po mnoho let vedoucí tehdejší Katedry fyziologie rostlin PřF UK, dlouholetý předseda České společnosti experimentální biologie rostlin a současný místopředseda ČSEBR.

Po několik desetiletí přispíval ke směřování a rozvoji oboru experimentální biologie rostlin nejen v krajích českých, moravských a slovenských, ale šířil prestiž české a československé vědy i v zahraničí. Neúnavně stmeloval česko-slovenskou komunitu rostlinných biologů.


Na poli vědeckém významně přispěl ke studiu fotosyntézy a jejího modelování, produkční biologie rostlin. V posledních letech se věnoval úvahám o trvale (ne)udržitelném rozvoji a službách ekosystémů. Za svou poslední knihu „Příroda nebo člověk? Služby ekosystémů“ (nakladatelství Karolinum) získal v r. 2011 dvě prestižní ceny – Cenu Josefa Hlávky Českého literárního fondu a rektora Univerzity Karlovy v Praze za nejlepší vědeckou publikaci v přírodovědných vědách. Působil jako editor či ko-editor v řadě vědeckých časopisů, např. Plant Soil and Environment, Biologia Plantarum, Photosynthetica. Pro řadu vědců mnoha generací byl výjimečným učitelem a rádcem.

Odešel velký člověk, kterého si řada z nás vážila nejen pro jeho vysoké odborné kvality, ale neméně pro jeho moudrost, laskavost a ryzí člověčenství. Představoval zosobnění noblesy pana profesora, s veškerou zodpovědností, která k tomuto poslání náleží. Odešel vynikající učitel, výborný vědec a obdivuhodný člověk. Pro řadu spolupracovníků též nezapomenutelný přítel.

S hlubokým zármutkem za vědeckou komunitu oznamují tuto ztrátu představitelé institucí, ve kterých profesor Lubomír Nátr působil a přispěl k jejich činnosti a rozvoji:
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK) v Praze Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan

  • Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D., vedoucí katedry

  • Centrum výzkumu globální změny, AV ČR v Brně prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., ředitel

  • Česká akademie zemědělských věd, Mgr. Jan Lipavský, CSc., předseda

  • Česká společnost experimentální biologie rostlin, prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., předsedkyně

  • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské Univerzity v Praze, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan
Kondolence ze Slovenskej botanickej spoločnosti a Odd. Fyziologie rastlin Botanického ústavu SAV (Dr. Luxová)

Kondolence z Botanického ústavu AV ČR (Dr. Vosátka)


„Řešení v realitě života jsou pestrá. Někdo rázně a definitivně odejde, byť i předčasně, a nikdy se nevrací. Jiný je stejně náhle a mnohdy brutálně „odejit“. Další se občas chodí podívat, aby se jen ujistili, že jejich bývalá laboratoř se té jejich už vůbec nepodobá. Nemnozí si uchovávají experimentální erudici a mezinárodní renomé a cestují po světových pracovištích a kongresech, dokud nejsou nečekaně zaskočeni neodvolatelným a konečným odchodem. Někteří pokračují na svých pracovištích s nejrůznější náplní: od udržování jisté seniorské noblesy až po trapně legrační snahy udržet krok. Nepochybně neexistuje univerzální optimální situace. Snad jen jakýsi morální apel na oboustranně důstojné, lidské a vstřícné pochopení.

S vědou, katedrou, kolegy a kolegyněmi i studenty a studentkami je mi stále ještě dobře. Rád sleduji, „kam se to všechno žene“. Snažím se nebrzdit ani směry či způsoby, s nimiž nesouhlasím. Jen chci občas připomínat, že možná vše minulé se nemusí, či dokonce nemá zapomenout.“


Lubomír Nátr
Úryvek z článku: „Jsem senior, co se mnou?“, Bulletin ČSEBR, podzim 2007.
Autor fotografie: Lubomír Nátr
Převzato z webových stránek profesora Lubomíra Nátra; www.natr.czParte

Vzpomínka

Životopis prof. Lubomíra Nátra

Dvě ceny prof. Lubomíru Nátrovi za knihu "Příroda nebo člověk? Služby ekosystémů"

Rozhovor s prof. Lubomírem Nátrem (Envigogika)

Dopis prof. Lubomíra Nátra editorovi časopisu Photosynthetica

Media s námi a o nás: Příroda nám to spočítá, článek prof. Nátra v Literárních novinách, 31.1.2013