AKTUALITY
Prof. Lubomír Nátr získal Cenu Josefa Hlávky
25.6.2012

Nadace Český literární fond udělila prof. Lubomíru Nátrovi z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK Cenu Josefa Hlávky za knihu "Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů". Prof. Nátr převzal cenu 18. června 2012 při slavnostním předávání cen Nadace Český literární fond a Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ na zámečku v Lužanech. Laudatio přednesl předseda hodnotící komise, prof. F. Vyskočil.

Dvaasedmdesát knižních prací bylo letos předloženo odborné devítičlenné porotě. Půl roku se pak vybíraly ty nejlepší z oblasti společenských věd, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a věd lékařských. Zcela poprvé byly knihy zastoupeny výhradně česky psanými díly. Z původních dvaasedmdesáti publikací vybrala porota šestnáct finalistů. Profesor Lubomír Nátr obdržel cenu za nejlepší vědeckou práci v kategorii živých věd.

CENY JOSEFA HLÁVKY za vědeckou literaturu za rok 2011

Prof. Vyskočil - Laudatio

V knize jsou přístupnou formou vysvětleny typy a hlavní funkce ekosystémů, což jsou soustavy živých a neživých složek životního prostředí, navzájem spojených výměnou látek, tokem energie a předáváním informací. Měli by jí povinně studovat tisíce lidí ze všech oblastí veřejného života, především centrální i lokální politici, vodohospodáři, členové různých agrárních komor, komisí a pracovníci magistrátů. Ale i aktivisté, kteří sice za přírodu rádi bojují, ale neradi čtou a přemýšlejí a tak zpomalují nebo likvidují projekty, nutné pro přežití člověka ve jménu lokálního přežití některých často běžných biotopů a ekosystémů...

Celé ke stažení zde